Do you like this page, Share it with the world.

News

Ligbron Orators in ATKV Competition/Liggies Redenaars in ATKV Kompetisie

Admin Admin - Monday, March 18, 2013

Ligbron Akademie vir Tegnologie se redenaars het Donderdag, 14 Maart, aan die eerste rondte van die ATKV redenaars deelgeneem te Hoërskool Nelspruit.   Die uitslae sal later deur die ATKV bekend gemaak word.  Die leerders moes kies tussen die volgende onderwerpe: Taal; Toeskouer; Lig; Netwerke; Vlieg en Doolhof.  Die toesprake moes beredeneerend van aard wees en elke leerder het `n onvoorbereide toespraak gelewer.  Die senior redenaars moes die beoordelaars oortuig of daar genoeg gedoen word om Renosterstropery te voorkom, terwyl die juniors moes sê of hulle dink dat die morele waardes van die jeug veel te wense oorlaat of nie. 


****

Ligbron Academy for Technology's Orators participated in their first round of the ATKV again Hoërskool Nelspruit on March 14th. The results will be announced later by the ATKV. The students had to choose between the following topics: Language; Spectator; Light; Networks; Fly and Maze. The speeches had be reasoned and each student made ​​an unprepaired speech. The senior orators had to convince the judges whether there is enough done to prevent rhino poaching, while the juniors had to say whether they think the moral values ​​of youth leaves much to be desired or not.


Top
  • Follows us
  • Ligbron on Facebook